Opatření pro ohýbání trubek

- Nov 16, 2017-

Jeden. Izolační obvod kolena je vždy diskutován na sousedním místě, nedotýkejte se! Pokud byla instalována zásuvka napájecího napájecího zdroje, není povoleno se dotýkat, pouze proto, aby odborný personál mohl otevřít přívod elektrické energie.
Dva. Před použitím stroje se napětí všech transformátorů změní na napětí dodávané místním strojem, upozornění! Před odesláním stroje od výrobce musí být v elektrické skříni připojen důležitý izolovaný spínač.
Tři. Pevný zdroj musí být třífázový zdroj napájení a musí být uzemněn v souladu s místními zákony o napájení.