Jak zvlnit svařovací přírubu?

- May 08, 2018-

jak svařovat přírubu svařovacího obvodu?

Přípojka příruby svařovacího hrdla je důležitým spojovacím prostředkem pro konstrukci potrubí. Přírubové připojení znamená, že dvě trubky, tvarovky nebo zařízení jsou nejprve upevněny na přírubě. Mezi oběma přírubami se používá příruba těsnění, která je spojuje a dokončí spojení. Některá armatura a příslušenství mají své vlastní příruby a jsou také přírubové. Přírubová svařovací příruba je rozdělena na závitové (drátěné) příruby a svařované příruby. Používají se přírubové armatury s nízkým tlakem a drobnými průměry, vysokotlaké a nízkotlaké svařovací příruby s velkým průměrem a příruby různých tlaků mají různé tloušťky a průměry a počet spojovacích šroubů. Podle různých úrovní tlaku mají přírubové vložky různé materiály, od nízkotlakých azbestových podložek, vysokotlakých azbestových podložek až po kovové podložky. Přírubové spojení je snadné a může odolat většímu tlaku. V průmyslových potrubích se značně využívají přírubové příruby svařovacího obvodu. Firma se specializuje na výrobu a zpracování svařovacích přírub. Dobře přijatá většinou uživatelů.

how to weld socket weld flange.jpg