Jak nakreslit 90-stupňový obrázek změny hlavy?

- Jan 06, 2021-

 1. Nejprve použijte skutečné pravítko k nakreslení pravé horní oblasti 90stupňového ortogonálního souřadného systému

  image

 2. Za předpokladu, že průměr trubky, kterou používáme, je 400, pak můžeme určit, že průměr použité trubky je 200.

  image

 3. Za předpokladu, že počet polosekcí, které používáme, je 4, pak můžeme rozdělit stejné body na průměru stoupání, počet stejných bodů N =(počet loketních sekcí A-1)*2, kde A = 4, takže N = 6, nakreslete 6 stejných bodů na mapě.

  image

 4. Pak vytvořte půlkruh s poloměrem 54,5 a rozdělte půlkruh na 6 stejných bodů a vytvořte svislou čáru přes těchto 6 stejných bodů.

  image

 5. Pak rozbalte podle obvodu trubky a vytvořte stejné body, protože postava je symetrická, stačí nakreslit polovinu.

 6. Zachytí odpovídající vzdálenost projekční čáry na polosekátovém projekčním diagramu v 5 krocích, spojte tyto zachycovací body, aby se staly hladkou křivkou, a pak je symetricky sklopte

  image